•        397 de participanti!
       pana acum in Regiunea de Nord-Vest
  •    22022 de afişări    Din 10 septembrie 2012

Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"

"Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi viitorii întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest,Centru şi Sud-Est"

POSDRU/92/3.1./S/62459
Ultima sesiune de activităţi de instruire din cadrul proiectului va avea următorul calendar:Date de contact
Tel/Fax 0264-415710
Mihai.Dragomir@muri.utcluj.ro
Documente


www.start-imm.ro