UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC - PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

 

 

DimDim

DimDim este o aplicaţie open source de web meeting ce poate fi folosită pentru conferinţe video, audio şi chat şi permite partajarea aplicaţiilor, a ecranului desktop şi a prezentărilor. Cursanţii pot accesa toate aceste facilităţi prin navigatorul web propriu şi nu e nevoie să instaleze nimic suplimentar. DimDim poate fi integrat în platforme de eLearning.

Câteva din caracteristicile importante:

  • Partajarea de documente şi de prezentări
  • Partajarea aplicaţii, clipuri audio şi video
  • Whiteboard virtual şi adnotări
  • Chat
  • Sondaje
  • Posibilitatea de înregistrare şi arhivare

LifeSize Room 220

LifeSize® Room 220™ este unul din cele mai puternice sisteme de video comunicaţie de înaltă definiţie (HD).© Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - PRiDE
Str. C-tin. Daicoviciu, nr. 15, 400 020 Cluj-Napoca, România, tel: +40 264401761,
e-mail: daniela.popescu@muri.utcluj.ro